NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

NOC KOSTELŮ 2024

 pátek 7. června 2024 od 18.00 do 21.00 hodin


Vážení přátelé a příznivci
Nicovského nadačního fondu,

Poprvé se účastníme programu Noci kostelů. 
Připravili jsme pro Vás zajímavý program od 18.00 do 21.00 hodin. Srdečně Vás zveme do nicovského chrámu v pátek 7. června 2024

Program Noci kostelů od 18.00 do 21.00 hodin

18.00-18.15 Zahájení, vystoupení souboru Rozmarýny
po slavnostním zahájení a seznámení s programem vystoupí
vokálně-instrumentální soubor Rozmarýny

18.30-19.00 Komentovaná prohlídka kostela
seznámení s tradicí nicovského poutního místa, historií kostela
a jeho uměleckým významem, zejména v rámci tvorby
jeho autora Kiliána Ignáce Dientzenhofera

19.15-19.30 Hudební vystoupení
další část vystoupení souboru Rozmarýny

20.00-20.15 Páter František Kašpar
seznámení s životem, dílem a duchovním odkazem
významné osobnosti spjaté s nicovským kostelem

20.20-20.30 Čtení z básní pátera Kašpara
zazní básně, které páter Kašpar napsal na nicovské faře

20.55-21.00 Zakončení večera
Celovečerní program
Procházka po nicovské barokní stezce
Poutníci si během celého večera mohou projít nicovskou
barokní stezku od kostela k mariánské kapličce s údajně zázračnou
vodou, nebo kolem sochy svatého Jana Nepomuckého až
k vyhlídce Na Šafránce s výhledem na poutní chrám, Plánický
hřeben a hřeben Šumavy
Putování nicovským chrámem
Krátká pouť interiérem chrámu přibližující
symboliku Starého a Nového zákona.

Podle plánku kostela bude možné projít jednotlivá zastavení.
U každého zastavení bude vysvětlen jeho duchovní význam.

Meditace ve hřbitovní kapli
Prostor nově opravené hřbitovní kaple nabízí ideální
příležitost pro ztišení, meditaci nebo rozjímání při svíčkách
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE NICOV U PLÁNICE pátek 7. června 2024
 

 

 

 

 
Plakát, pozvánka

 

 

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux