NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

Letní barokní festival 2023

 neděle 20.srpna 2023


Vážení přátelé,

Zveme Vás na další ročník Letního barokního festivalu, který se uskuteční v neděli 20. srpna 2023.
Program začne ve 14 hodin u rotundy svatého Jana Křtitele v blízkých Zborovech koncertem sboru Rozmarýny a stručným komentářem k historii kostela.
Následně za zpěvu mariánských písní vyjde procesí, tak jak tomu bylo po staletí, směrem k nicovskému poutnímu chrámu, kde bude zakončeno krátkou modlitbou a duchovní promluvou.
V 15.30 začne v nicovském kostele Narození Panny Marie slavnostní koncert v podání souboru Collegium Marianum, který se od svého založení v roce 1997 stal jedním z nejvýznamnějších tuzemských zástupců poučené interpretace staré hudby.
V programu Boemo Virtuoso zazní skladby Reichenauera, Corelliho, Quantze nebo Telemanna, které tvořily repertoár slavného pražského Morzinova orchestru v době vrcholného baroka.
Následovat bude komentovaná prohlídka interieru i exterieru kostela, která se letos mimo jiné dotkne díla J.B. Santiniho- Aichela/ jehož 300. výročí úmrtí si připomínáme/ jako zdroje inspirace pro Kiliána Ignáce Dientzenhofera, autora nicovského chrámu.

 

Budeme se těšit na všechny stálé návštěvníky i na nově příchozí, doufáme, že společně prožijeme krásné odpoledne.

 
Plakát, pozvánka

 
Plakát, pozvánka

 
Plakát, pozvánka závěrečný koncert plakat_baroko_zaverecny_koncert_CollegiumMarianum.pdf

 

 

 

 

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux