NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

Letní barokní festival 2022

S potěšením si Vás dovolujeme pozvat na Letní barokní festival 2022, který se uskuteční 3. září 2022.

Hlavním motivem slavnostního odpoledne v Nicově v rámci Letního barokního festivalu 2022 bude poutní procesí, jeden z nejcharakterističtějších rysů takzvané barokní zbožnosti.

Komplexní fenomén barokní zbožnosti, který prostupoval a zásadně formoval všechny složky společnosti v českých zemích od konce Třicetileté války do závěru osmnáctého století, se vyvinul částečně na základě rekatolizačních snah v pobělohorském období a částečně měl hlubší kořeny v síle dřívější, lidové zbožnosti.

Postupně byl čas lidského života strukturován řadou náboženských svátků a slavností a věřící byli stále častěji vtahováni do aktivní účasti na jejich prožívání. To se neodehrávalo jen v prostorech kostelů či kaplí,ale stále častěji byla využívaná i role krajiny, kam se přesunula řada poutních aktivit. Vznikalo množství kaplí, zastavení, soch svatých, odpočinkových míst. Česká krajina se pokryla dosud nevídanou sítí duchovních stezek.

Kombinace silných vizuálních, hudebních, krajinných a dalších vjemů, které byly pro poutní aktivity v rámci intenzivně prožívané zbožnosti charakteristické, lákala stále více věřících, kteří v poutním vytržení nacházeli naplnění tužeb po spáse individuální i obecně lidské, po prožívání krásy a pospolitosti.

Jedním z klíčových objektů barokní zbožnosti byly různé podoby mariánského kultu. I nicovský chrám, od středověku důležitá mariánská svatyně, sehrál v tomto období roli významného poutního a náboženského centra, které oslovovalo poutníky svoji silou duchovní i mimořádnou polohou v krajině, která věřící během cesty  proměňovala a naplňovala.

PROGRAM

Začátek akce bude opět v rotundě svatého Jana Křtitele v sousedních Zborovech ve 13.00 hodin.

  • od nicovského kostela možnost využití autobusové dopravy do Zborov
  • odjezd před 13.00 hodinou

Ve Zborovech proběhne uvítání a prohlídka rotundy svatého Jana Křtitele za doprovodu pěveckého sboru Rozmarýny.

Poté se procesí vydá k nicovskému kostelu.

Procesí vede P. David Kučerka, O. Cr.

  • Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha-Staré Město.

Procesí bude doprovázené zpěvem a dechovou hudbou Strážovské kapely, v čele s kapelníkem Josefem Tomanem.

Procesí doprovodí ušlechtilí koně Kinských, v jezdeckém: Jana Březinová, majitelka a chovatelka.

  • Koně Kinských jsou ušlechtilí teplokrevní koně, převážně žluťáci (izabely) nebo plaváci. Přídomek "Kinských" získali podle svých chovatelů - rodiny Kinských, jejíž příslušníci byli do hraběcí hodnosti povýšeni v roce 1628.

Pouť na nicovské barokní stezce skončí v nicovském poutním chrámu a od 15.00 hodin vyvrcholí hlavním odpoledním koncertem

smíšeného sboru a orchestru Piccolo coro & Piccola orchestra pod vedením dirigenta Marka Valáška

  • Piccolo coro & Piccola orchestra je komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr, který od svého založení v roce 1996 uspořádal již stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí. Soubor působí v Praze, v současné době má 38 členů. Nezaměřuje se na interpretaci děl určitého období, snaží se posluchačům zprostředkovat skladby všech hudebních epoch a mnoha žánrů. Podle potřeby jednotlivých projektů rozšiřuje své pěvecké i instrumentální řady, takže má ve svém repertoáru pestrou škálu skladeb od komorních až po velkolepá romantická oratoria. Vokální i instrumentální část souboru vystupuje též se samostatnými programy. Převažují díla s duchovní tématikou, výrazné procento tvoří hudba 20. a 21. století. 
  • Soubor se raduje z řady úspěchů v soutěžích českých i mezinárodních – na festivalu Mladé pódium 2004 obdržel cenu Nadace Bohuslava Martinů, v roce 2007 se na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby umístil ve zlatém pásmu a získal hlavní cenu Petra Ebena. Sbor Piccolo coro se v roce 2011 stal absolutním vítězem Festivalu sborového umění v Jihlavě a na prestižní soutěži v rakouském Spittalu kromě 1. ceny v hlavní a 3. ceny ve folklórní kategorii získal zvláštní cenu poroty za interpretaci soudobé skladby. Z mezinárodní soutěže Praga cantat 2016 si sbor přivezl pohár pro vítěze kategorie komorních smíšených sborů, zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby J. Nováka a cenu Nadace Bohuslava Martinů.
  • V létě 2017 ansámbl Piccolo coro & Piccola orchestra reprezentoval Českou republiku na 4. mezinárodním sborovém festivalu v čínském Jinanu a podnikl koncertní turné v Německu a ve Francii, kam se s novým programem opět vrátil v létě 2019. Do současné doby natočily Piccolo coro & Piccola orchestra pět alb – čtyři CD s duchovní hudbou a jedno se sborovými úpravami lidových písní. 

PROGRAM KONCERTU

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Ouvertura k oratoriu MESIÁŠ, HWV 56

 

Antonio Vivaldi (1678–1741)
KONCERT č. 8 a moll pro dvoje housle a smyčce, RV 522
Allegro – Larghetto e spiritoso – Allegro
sóla: Rachel White a Ondřej Palkovský

 

Claudio Monteverdi (1567–1634)
CANTATE DOMINO

 

Josef Rheinberger (1839–1901)
MESSE in Es dur (Cantus Missae), op. 109
Kyrie

 

Edward Elgar (1857–1934)
SERENÁDA pro smyčcový orchestr, op. 20
Allegro piacevole – Larghetto – Allegretto

 

Eric Whitacre (*1970)
LUX AURUMQUE 

 

Tommaso Albinoni (1671–1750)
KONCERT pro hoboj, smyčce a basso continuo d moll, op. 9, č. 2
Allegro e non presto – Adagio – Allegro
sólo: Ondřej Palkovský

 

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Chorál JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
z kantáty „Herz und Mund und Tat und Leben“, BWV 147

 

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
ALLELUJA z oratoria MESIÁŠ, HWV 56

 

Po skončení koncertu se od 16.00 hodin uskuteční ještě komentovaná prohlídka nicovského kostela. A na úplný závěr se můžete projít po nicovské barokní stezce k Mariánské kapličce nebo směrem k soše sv. Jana Nepomuckého a na vyhlídku Pod Šafránkou.

 

V rámci Letního barokního festivalu bude také prezentována nová kniha 

NICOV - poutní chrám Narození Panny Marie. 

 

Srdečně Vás zveme na slavnostní odpoledne do Nicova.

 

Soubory ke stažení

Pozvánka na koncert plakát

Program koncertu platát

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux