NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

Uskutečnil se již 20.benefiční koncert

Jubilejní již 20.benefiční koncert v kostele Narozeni Panny Marie v Nicově u Plánice, který se konal 26.prosince 2015 byl mimořádně úspěšný.

V podání souboru Musica Tusta a pěveckého sboru Čerchovan se sólisty pod vedením Marka Vorlíčka zazněla opět Česka mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Mistrovsky provedeným dílem se umělci postarali se o hluboké duchovní prožitky nás všech a důstojné završení vánočních svátků.

Vážení návštěvníci a příznivci benefičních koncertů v nicovském kostele, Nicovský nadační fond Vám děkuje za Vaši mimořádnou účast (vice než 300 lidí) a finanční dary. Výtěžek 20. benefičního koncertu činí 30.478 korun a je důkazem Vaší plné podpory a věrnosti myšlence rychlé a kvalitní opravy nicovského chrámu, který reprezentuje jedno z nejvýznamnějších děl barokní architektury v Plzeňském kraji.

Děkujeme všem dárcům, kteří pomohli k tomu, že se v roce 2014-2015 podařilo dokončit obnovu fasády hlavního průčelí, východní a jižní stěny. V příštím roce by měla proběhnout obnova nejvíce porušené západní fasády.

Nicovský nadační fond doufá, že tento skvost barokní architektury bude i nadále sloužit jak pravidelným bohoslužbám, tak i kulturním akcím pro širokou veřejnost, která svou mimořádnou účastí dokázala, že podporuje základní cíle fondu.

Za NNF Dalibor Hák

 

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux