NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

Pozvánka na slavnostní odpoledne 9 TÝDNŮ BAROKA

Nicovský nadační fond Vás srdečně zve do poutního kostela Narození Panny Marie v Nicově u Plánice, vrcholně barokního skvostu Klatovska. V rámci 9. festivalového dne Festivalu 9 týdnů baroka zde 6.července 2015 od 14.00 do 18.00 hodin proběhne bohatý kulturní program.

Festival 9 týdnů baroka zve na každodenní akce po celých 63 dní v 63 lokalitách západních Čech. Vůně, chutě, hudba, památky, obrazy a krajina baroka na vás čekají v 9 letních týdnech v 9 oblastech Plzeňského kraje. Fenomenální soubor barokních památek bude hrát hlavní roli velkého letního festivalu a bude představen jako evropský kulturní objev.

Slavnostní odpoledne v Nicově bude zahájeno ve 14.00 hodin přípitkem vodou ze zázračné nicovské studánky, fanfárami z kostelních věží a krátkým hudebním vystoupením.

V 15.00 hodin bude následovat divadelní představení Ambrosia, netradičně inscenovaná výstava, během níž diváci individuálně na vlastní pěst objevují a skládají jednu z nejstarších dochovaných jezuitských her na našem území. Pojednává o životě a díle sv. Ambrože a zprostředkovává autentický barokizující zážitek pokání. V režii Petra Haška vystoupí Geisslers Hofcomoedianten.

Od 17.30 hodin zazní slavnostní koncert Malého evropského orchestru se sborem a cembalovým koncertem. Na programu jsou například skladby Händela, Bacha a Buxtehudeho.

Během celého odpoledne se uskuteční komentované prohlídky kostela, varhanní koncert v podání Josefa Popelky a fanfáry z kostelních věží.

Kolem kostela bude nově vyznačena Nicovská barokní stezka, která vznikla ve snaze zdůraznit místa tvořící jedinečný genius loci poutního kostela Narození Panny Marie a jeho okolí.

Před kostelem si můžete pochutnat na regionálních produktech a ochutnat vína s barokní tradicí.

Program slavnostního odpoledne

14.00 hodin
Slavnostní zahájení, přípitek vodou ze zázračné nicovské studánky, tři fanfáry z kostelních věží, krátké vystoupení

14.30 hodin
Komentovaná prohlídka kostela

15.00 hodin
Fanfáry z kostelních věží

Divadelně-interaktivní výstava Ambrosia
Netradičně inscenovaná výstava, během níž diváci individuálně na vlastní pěst objevují a skládají jednu z nejstarších dochovaných jezuitských her na našem území. Pojednává o životě a díle sv. Ambrože a zprostředkovává autentický barokizující zážitek pokání. Vystoupí: Geisslers Hofcomoedianten, režie: Petr Hašek

16.30 hodin
Fanfáry z kostelních věží
Varhanní koncert v kostele
Barokní skladby v podání Josefa Popelky.

17.00 hodin
Fanfáry z kostelních věží
Fanfáry během celého odpoledne v podání dechového tria: Klára Pytelková, Yarda Vacík, Jiří Pytelka.

Komentovaná prohlídka kostela.

17.30 hodin
Slavnostní koncert
F.Manfredini-Concerto primo, F.X.Richter-Sinfonia a quattro, G.F.Händel-Lascia cio pianga, J.S.Bach-Koncert pro cembalo a orchestr d moll BWV1052, D. Buxtehude - Kantáta Alles was ihr tut, BuxWV4 pro sóla, sbor a smyčce. Vystoupí: Malý evropský orchestr se sborem, koncertní mistr Lenka Malá, dirigent Josef Popelka.

18.30 hodin
Zakončení

Před kostelem budou stánky s občerstvením a místními produkty Paprsek barokní tradice - ochutnávka vín s barokní tradicí od malých francouzských vinařů. Kolem kostela bude vyznačena Nicovská barokní stezka: Mariánská kaplička s léčivou vodou - poutní kostel Narození Panny Marie - socha sv. Jana Nepomuckého - vyhlídka pod Šafránkou.

Pozvánka a program pro tisk

Pozvánka na slavnostní odpoledne ve formátu PDF.

Program slavnostního odpoledne ve formátu PDF.

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux