NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

Průběh stavebních prací 2014

Po dlouhých jednáních na plzeňském biskupství došlo konečně ke shodě na co nejrychlejším postupu prací pro tento rok.

Proto byla podepsána smlouva a 11. srpna zahájena letošní etapa prací s vítěznou firmou z výběrového řízení - Zednické a stavební práce Milan Bláha z Písku.
Pro letošní rok se počítá s dokončením hromosvodu, budou provedeny úpravy terénu kolem celého kostela na jejich původní úroveň, aby došlo k postupnému vysychání zdiva a již byla opravena jižní fasáda směrem ke hřbitovu a s tím příslušné restaurátorské práce na mřížích a vitrážích.

léto 2014 podzim 2014

Rozpočet pro letošní rok je 700.000 korun, z toho 90% je příspěvek Ministerstva kultury České republiky a 10% bude hradit Nicovský nadační fond.

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux