NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

Nicovské odpoledne

Prvního listopadu 2014 se k uctění Svátku všech svatých v nicovském kostele uskutečnilo slavnostní kulturní odpoledne, během něhož se střídali varhanní improvizace v podání Josefa Popelky s prohlídkami interiéru a exteriéru kostela a informacemi o stavu probíhajících a plánovaných stavebních pracích.

Dle ohlasu návštěvníků se akce vydařila a povzbudila nás k plánování dalších podobných setkávání v příštím roce.
Svými dary v celkové výši 4 865 Kč jste přispěli na pokračující práce obnově fasády.
Odpoledne se uskutečnilo za finanční podpory Plzeňského kraje, v rámci projektu Plzeň-Evropské hlavní město kultury 2015.

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux