NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

Aktuální situace na opravách kostelů

Na nicovském kostele byla dokončena a předána oprava posledního úseku střechy mezi věžemi. Na plánickém kostele probíhá oprava posledního úseku krovu a střešního pláště, která bude v nejbližší době dokončena.

Nicovský kostel

Na nicovském kostele byla dokončena a předána oprava posledního úseku střechy mezi věžemi.

Nicovský nadační fond nechal vypracovat projektovou dokumentaci na obnovu fasády a provedení hromosvodu. V transparentním výběrovém řízení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy TMS Projekt za Strakonic. Na konci září byl projekt předán a bylo požádáno o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2014. Pokud bude dotace schválena, dojde k výběrovému řízení na realizaci stavebních prací.

Při realizaci opravy střechy došlo k zatečení úseku nad kůrem, zástupci fondu se snaží dosáhnout co nejrychlejší opravy vnitřní omítky.

Plánický kostel

Na plánickém kostele probíhá oprava posledního úseku krovu a střešního pláště, která bude v nejbližší době dokončena. Stavebního dozoru se účastní také zástupci fondu.

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux