NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

9. benefiční koncert

Dne 8. září 2012 se v poutním kostele Narození Panny Marie v Nicově uskutečnil již devátý benefiční koncert duchovní hudby barokních mistrů, kterým jsme chtěli přispět k slavnostní atmosféře nicovské pouti u příležitosti svátku narození Panny Marie.

Děkujeme z celého srdce všem, kteří nám svými dary i vlastními silami pomáhají dosáhnout našeho cíle na záchranu architektonického dědictví. Výtěžek z devátého benefičního koncertu činil 12.287 korun, celkový výtěžek všech benefičních koncertů činí tedy již dohromady 270.575 korun českých.

Všem velmi děkujeme za dary. Ale největší dík patří hlavně Vám všem, kteří pravidelně navštěvujete benefiční koncerty a finančně přispíváte na opravu nicovského a plánického kostela, děkujeme mnohokrát přátelé, velice si vážíme Vaší štědrosti a velkorysosti. Věřte, že za Vaši podpory budeme dál usilovat o kvalitně provedené práce při opravách obou kostelů a společně se budeme radovat ze zahájení prací na opravě fasády nicovského poutního kostela, kam budou směřovat Vaše dary.

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux