NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

Aktuální situace

Vzhledem k již dlouhodobě probíhajícím pracem a podepsaným smlouvám na opravě střechy nicovského kostela, které již nemáme možnost jakkoliv ovlivnit, jsme se rozhodli, že finanční prostředky a hlavně dary Vás všech budeme směřovat až do další fáze oprav tohoto kostela. Během několika týdnů proběhne za účasti Fondu transparentní výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace opravy fasády nicovského kostela.

Sem budou vloženy naše finanční prostředky. V příštím roce by měla být dokončena oprava celé střechy a v následujícím roce se, doufáme podaří zahájit práce na opravě fasády kostela. Přesto se zástupci Fondu nadále účastní kontrolních dnů v nicovském kostele ve snaze maximálně zefektivnit průběh letošních oprav střechy.

Na kostele svatého Blažeje v Plánici došlo k nedůsledného převzetí předchozích etap stavebních prací ze strany vlastníka na obnově střech a zvonové stolice kostela, které se projevují zatékáním do kleneb. Bohužel náprava tohoto stavu trvá již mnoho měsíců. Proto jsme velice rádi, že počátkem srpna došlo na Biskupství k dohodě o postupu na zabezpečení střechy kostela v Plánici a tento lítostný stav se již začíná napravovat. Stavební práce na dokončení již probíhají. Biskupství musí zajistit sanaci škod vzniklých na klenbách a omítkách kostela svatého Blažeje. Zástupci Fondu budou i zde sledovat prováděné práce na dokončení opravy střechy průběžně na kontrolních dnech.

Na nejbližším zasedání správní rady Fondu dojde na žádost pana Krejčího k jeho odstoupení z rady. Jeho pozici by měl zaujmout generální vikář plzeňského Biskupství, mons. Žák, za což mu chceme velice poděkovat.

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux